CHAT VỚI JBMC
0. 294A2859 - Ngan phat bieu
0. 294A2839 - Ninh Hoang Ngan & Bich Lai
1. 294A2707 - Tap the khach moi Khat vong Tien phong 2019
1. 294A2686 - Doi ngu Giang vien Mini-MBA JBMC 2019
294A2422 - Tan, Nhi, me Nhi, Phuong Dinh
294A2671 - anh Quang phat bieu
294A2604 - Tan phat bieu- Khat vong Tien phong
294A3103 - Nghe, Thao, Thanh - Khat vong Tien phong
294A3066 - Tan, Badr, Son, tap the Doanh nhan Tre Hue
294A2743 - Tan & Ngan hat
20191006_151928 - Tan, Ngan Thuyet trinh
20191006_103223 - Tap the Thuyet trinh Minh Toan Hotel
20191006_085724 - Tan giang Thuyet trinh
20191006_172534 - Le trao Certificate Thuyet trinh & Ngan & Badr & Quang
20191006_170110 - Tan, Badr, Quang, Ngan Thuyet trinh
20191026_144514 - Binh giang Nghe Marketing
20191026_181022 - Le trao Certificate Nghe Marketing & Binh
20191026_180236 - Tan, Hai, Binh, Ngoc
20191027_174530 - Le trao Certificate Tao dong luc & Badr
20191027_140346 - Badr giang Tao dong luc
20191027_180608 - Tan & Badr
20191102_175333 - Le trao Certificate Thuong hieu Cong ty & Nam
20191102_141743 - Namg giang Thuong hieu Cong ty
20191102_180856 - Tan & Hoang Nhat Nam
20191103_103714 - Tan giang Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191103_081527 - Tan & Minh Chu tich DNT Hue-2019.11.03
20191103_152345 - Tap the Lam chu Doanh nghiep - Park View Hue-2019.11.03
20191103_181015 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191116_155448 - Pham Kim Dung & tap the Got hai 40 nam Marketing-2019.11.16
20191116_174642 - Tan & Dung 40 nam Got hai Marketing-2019.11.16
20191116_182559 - Le trao Certificate 40 nam Got hai Marketing - 2019.11.16
20191117_121448 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep - 2019.11.17
20191117_090709 - Pham Kim Dung giang Lam chu Doanh nghiep-2019.11.7
DSC08144 - Anh Phuc & chi Thao
DSC08186 - Le trao certificate Kiem toan-2019.11.23
Thuyet trinh Chuyen nghiep
Thiet ke
Lanh dao
Lam Chu Doanh nghiep
Nghe Marketing
Khởi nghiệp
Kiểm toán Nội bộ
Thuong hieu Cong ty
He thong Thong tin
Tai cau truc
40 nam Marketing Got hai in dau
Tao dong luc
Ban hang & Quan ly Ban hang
Giam doc Chi nhanh
Thương hiệu Cá nhân
Chien luoc Canh tranh
Party 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC 5
Khoa 100 JBMC 4
Khoa 100 JBMC 3
Khoa 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 3
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 2
Tai cau truc & Quan tri Thay doi
Tot nghiep Mini-MBA 2
Tot nghiep Mini-MBA
Party 100 JBMC
TKP 3
Hình tập thể JBMC
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 1
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 2
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 4
Party BIG EVENT 50 JBMC
Hinh tap the THCN 26-11-17
NLBH-10
NLBH-10
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-07
Slide-EuroWindow-NLBH-09-09
Slide-EuroWindow-NLBH-09-04
Slide-EuroWindow-NLBH-09-05
Slide-EuroWindow-NLBH-09-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-02
Slide-Phu Gia Thinh-TQMA-05
Anh Tân Thuyết trình
Kỷ niệm thành lập công ty JBMC
Tiec JBMC - Anh Hải
Tiec JBMC - Anh Tan
Tiec JBMC - Anh Phuc
Tiec JBMC - Chi Anh
Training EW
Tranining PGT - anh tap the 01
Tranining PGT - anh tap the 02
Tranining PGT - anh tan
Tranining PGT - anh bao
Tranining PGT - anh tan-mar
Tranining PGT - anh tung-mar
Tranining PGT - XDKH - tap the
Tranining PGT - XDKH - anh tan
Tranining PGT - XDKH - anh tung
Tranining PGT - XDKH - trinh bay nhom
Sales & Mar 2015 3
Anh Tân
LCDN-02
Sales & Mar 2015 2
Sales & Mar 2015
LCDN-01
Chị Vân
Anh Tùng
anh Bảo
Anh Hải 1
2
Mr Duc 2
Anh Tân 3
Marketing 2
Anh Tân 4
NLBH-06
QLCT-01
Sales & Marketing 2015-04
Sales & Marketing 2015-05
Sales & Marketing 2015-06
QLBH-01
Giới thiệu

Đội ngũ Giảng viên, Cố vấn, Partner JBMC

Thạc sĩ LÊ MINH PHÚC

Thạc sĩ LÊ MINH PHÚC - Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

"Tôi và Thạc sĩ LÊ MINH PHÚC là những người bạn, anh em, đồng nghiệp hơn 20 năm qua. Thạc sĩ PHÚC từng được chiêu mộ bởi PricewaterhouseCoopers - 1 trong 4 Tập đoàn Tư vấn, Kế toán, Kiểm toán lớn nhất thế giới và VinaCapital - một trong những Tập đoàn Tài chính, Bất động sản hàng đầu Việt Nam. Các vị trí Chuyên gia, Quản lý, Lãnh đạo mà anh PHÚC nắm giữ đều thành công. Anh PHÚC tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Hoa Kỳ, có bằng Bằng Kế toán Cao cấp của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc. Anh PHÚC là bậc Đàn anh của tôi."

NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN – Nhà sáng lập - JBMC Founder

I. BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

 1. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA, 2004-2006, USA
 2. Bằng Kế toán Cao cấp của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc - ACCA (C.S), 1998-2001
 3. Kế toán Công chứng - CPA, Bộ Tài chính Việt Nam, 1999
 4. Cử nhân Kinh tế (1988-1992), Cử nhân Quản lý (1997-1999), BS Công nghệ Thông tin (1995-1998)
 5. Chứng chỉ Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý Cấp cao, UCLA - USA
 6. Chứng chỉ Tư vấn Quản lý Chuyên nghiệp, IFC / MPDF, 2004
 7. Chứng chỉ Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý Cấp cao, Phát triển Kỹ năng mềm... MPDF / BE, 2004-2005
 8. Các chứng chỉ Nghề nghiệp và Đào tạo Giám đốc, điều hành khác...
 9. Các Chương trình Phát triển & Đầu tư Bất động sản của Mỹ và Việt Nam...

II. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc và điều hành các Công ty đẳng cấp quốc tế.

 1. Tổng Giám đốc Công ty VINACAPITAL Đà Nẵng. Danh mục các dự án đang đầu tư và quản lý với quy mô Tài sản ròng 300.000.000 USD, gồm: AZURA Luxury Apartment, MEGA Assets Co. Ltd., SIH Real Estate Co., VINACAPITAL Danang Golf Course Ltd., SHERATON Grand, VINACAPITAL Hoian Resort Ltd., HOIANA...
 2. Giám đốc APOLLO Đà Nẵng
 3. Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty VISION Việt Nam
 4. Phó Tổng Giám đốc Siêu thị BÀI THƠ Đà Nẵng
 5. Kiểm toán Cấp cao, Tư vấn Cấp cao, Team Leader, Trưởng đại diện Đà Nẵng Office của PricewaterhouseCoopers – một trong 4 Tập đoàn Tư vấn, Kế toán, Kiểm toán lớn nhất thế giới
 6. Kế toán trưởng Dự án Trung tâm Điện lực 3 – trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

III. QUỐC TỊCH

Việt Nam

Thông thạo Tiếng Việt & Tiếng Anh

IV. GIẢNG VIÊN CHUYÊN ĐỀ JBMC

 1. KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, TÁI NGHIỆP THÀNH CÔNG & PHÁT NGHIỆP BỀN VỮNG. Thực tiễn Thành công từ các Tỉ phú & Triệu phú Hoa Kỳ, Châu Âu. Ứng dụng tại Việt Nam.

Xem chi tiết Chuyên đề: Vui lòng click

2. TÁI CẤU TRÚC ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. Thành công của các Công ty Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và ứng dụng vào Doanh nghiệp Việt Nam.

Xem chi tiết Chuyên đề: Vui lòng click

3. KIỂM TOÁN NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO. Chia sẻ Kinh nghiệm từ Chuyên gia hơn 25 năm trong nghề Tài chính – Kế toán – Kiểm toán.

Xem chi tiết Chuyên đề: Vui lòng click

Các giảng viên khác

 • P. Giáo sư, Tiến sĩ JOLANDA TROMP
 • Thạc sĩ BADR BADRAOUI
 • Hoa hậu biển NINH HOÀNG NGÂN
 • Đạo diễn HOÀNG NHẬT NAM
 • Thạc sĩ LÊ MINH PHÚC
 • NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN
 • Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN HUY
 • Thạc sĩ PHẠM KIM DUNG
 • Thạc sĩ POC MA
 • Mr. NGUYỄN TIẾN QUANG
 • Thạc sĩ LÊ HẢI BÌNH
 • Thạc sĩ ĐỖ THỦ KHOA
 • Thạc sĩ NGUYỄN THANH SƠN
 • NCS. Tiến sĩ NGÔ NGỌC QUANG
 • Tiến sĩ LƯU HỒNG HẢI
 • NCS. Tiến sĩ TRẦN MINH TÙNG
 • Chuyên gia HUỲNH THỊ THANH THẢO
 • Thạc sĩ, Kiến trúc sư NGUYỄN VĨNH TRUNG
 • Thạc sĩ NGÔ HOÀNG THÚY VÂN
 • Thạc sĩ HOÀNG TÙNG
 • Thạc sĩ LÊ NGUYÊN BẢO
 • Thạc sĩ HUỲNH KIM ĐỨC
 • Thạc sĩ TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN
 • Thạc sĩ Luật sư TRẦN HẢI ÁNH
 • Thạc sĩ BÙI XUÂN THÀNH
 • Chuyên gia HỒ TÚ ANH